Умови праці

Група ЕСТА прагне створювати для своїх співробітників безпечні умови праці, а також всіляко сприяє розвитку їхніх професійних навичок.

Амбіційні цілі розвитку бізнесу групи ЕСТА диктують необхідність приділяти першочергову увагу питанням залучення й утримання висококваліфікованих співробітників, навчанню й розвитку персоналу на всіх рівнях виробничої й управлінської структури. Величезне значення має розробка й реалізація ефективної політики в соціальній сфері й сфері трудових відносин. Співробітники є ключовим стейкхолдером групи й наріжним каменем КСВ, тому розробка ефективної політики у сфері умов праці є для групи ЕСТА одним із пріоритетних завдань.

Бачення 

Для нас бути соціально відповідальним роботодавцем означає:

  • створювати співробітникам гідні умови праці, включно з рівнем зарплати. ЕСТА Холдинг виплачує зарплату всім своїм співробітникам відповідно до законів України;
  • впроваджувати сучасні методи організації праці й розвивати корпоративну культуру;
  • дотримуватися високих стандартів безпеки праці;
  • забезпечувати співробітникам рівні можливості, включно з оцінкою їхнього внеску в успішність бізнесу;
  • інвестувати в людські ресурси, навчати співробітників і надавати їм можливості розвитку;
  • створювати умови для того, щоб кожний співробітник міг повною мірою реалізувати свій потенціал.

Політика 

Права людини й поведінка на робочому місці

Група вважає, що дотримання прав людини є загальнообов'язковим, і підтримує Декларацію Організації Об'єднаних Націй про права людини.

Система оплати праці й компенсацій Групи націлена на забезпечення ефективності бізнесу, залучення, мотивацію й збереження найкращих фахівців усіх рівнів.

Управління ефективністю діяльності є основою для виплати конкурентоспроможної винагороди співробітникам Групи.

Навчання й розвиток у Групі – це система безперервного професійного розвитку співробітників усіх рівнів, об'єднана єдиною концепцією в межах стратегії й ідеології організації.
 
Охорона праці

Група повною мірою усвідомлює свою відповідальність за збереження життя й здоров'я співробітників і розглядає свою діяльність у галузі охорони праці й промислової безпеки як невід'ємну частину успішного ведення бізнесу й обов'язкову умову при досягненні своїх стратегічних цілей. У своїй повсякденній діяльності Група прагне до зниження виробничого травматизму й професійної захворюваності, постійного вдосконалення робочих місць для підвищення безпеки праці й поліпшення виробничого середовища.

Соціальна політика щодо співробітників

Група, будучи соціально відповідальним роботодавцем, виконує вимоги законодавства в частині надання державних соціальних гарантій своїм співробітникам. Група поважає право своїх співробітників на створення професійних спілок та інших об'єднань, що представляють їхні інтереси.
Корпоративна соціальна підтримка являє собою добровільний внесок Групи в забезпечення високого рівня мотивації праці співробітників, у збереження їхнього здоров'я й створення привабливих  соціально-побутових умов на виробництві, що у сукупності формує нову корпоративну культуру й лояльне ставлення  співробітників до Групи.

Відносини із профспілковими організаціями

Група відкрито й чесно співпрацює із профспілками й іншими органами, які співробітники Групи колективно обирають для представлення їхніх інтересів на основі законодавства. Група очікує аналогічного ставлення до Групи від профспілок та інших органів, що представляють інтереси її співробітників.

Дії

Одним з основних принципів політики групи ЕСТА в сфері умов праці є дотримання чинного трудового законодавства й дотримання прав людини. Підприємства групи насправді піклуються про людей з обмеженими фізичними можливостями, створюючи для них робочі місця й допомагаючи адаптуватися в суспільстві.