Ключові принципи

ДІЯТИ СИСТЕМНО

Концепція сталого розвитку інтегрована в бізнес-стратегію Групи СКМ і враховується під час планування та реалізації всіх наших проектів.

 

ПРАЦЮВАТИ ЕФЕКТИВНО

Ми застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно вдосконалюємо процеси та методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси і шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу.

 

ПОВАЖАТИ ІНТЕРЕСИ ПАРТНЕРІВ, КЛІЄНТІВ І СУСПІЛЬСТВА

Група СКМ і всі компанії, що входять до її складу, поважають інтереси партнерів, клієнтів та суспільства і будують відносини з ними на основі принципів порядності, чесності, відкритості і взаємної довіри.

 

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ГІДНІ І БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ

Ми визнаємо співробітників своїм найважливішим активом і прагнемо забезпечити безпечнi умови праці для них, гідний рівень заробітної плати та соціальної підтримки.

 

ПОВАЖАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ

Група СКМ і всі компанії, що входять до її складу, поважають і дотримуються прав і свобод людини, не сприймають дискримінацію.

 

ПІДВИЩУВАТИ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В РЕГІОНАХ ПРИСУТНОСТІ ГРУПИ ТА В УКРАЇНІ ЗА ГАЛОМ

Ми є відповідальним корпоративним громадянином й інвестуємо в підвищення якості життя в регіонах присутності компаній Групи СКМ, а також сприяємо сталому розвитку України.

 

ПРАГНУТИ ДО ЗА ПОБІГАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИ ШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Група СКМ і всі компанії, що входять до її складу, прагнуть до постійного зниження свого впливу на навколишнє середовище.